Контрол на качеството

Ние винаги поставяме качеството на продукта на първо място
За нас качеството е постоянен мотиватор.От доставката на суровини, цялата верига на доставки до крайния пазар, ние провеждаме контрол на качеството и оценка на риска във всяка връзка, за да формираме стриктна система за контрол на качеството

——Професионален QC апарат——

fac11
fac12
fac13

Високоефективен течен хроматограф Kjeldahl апарат и друго оборудване в нашата лаборатория.
Строго в съответствие с националните стандарти за тестване, за да гарантираме качеството на нашите продукти.

——Професионален екип за контрол на качеството——

xll4
xll3
xll2
xll1

Екипът за проверка на качеството контролира внимателно всеки производствен процес, проверява ефективността на CCP точката, активно координира и разрешава проблемите с качеството и никога не позволява неквалифицирани продукти да излязат от фабриката.

Производственият цех и системата за управление отговарят на стандартите GMP
-Въведете контрол на качеството на целия процес от суровините до готовите продукти
-Пълен запис за проследимост
- Цех за чисто производство на 100 000 нива
-Преминал множество национални сертификати за качество